Pro dodavatele

Veškeré nákupy pro společnost Český Aeroholding, a. s. a její dceřiné společnosti zajišťuje útvar centrálního nákupu společnosti Český Aeroholding, a. s.

Naším cílem je zefektivnit nákup a zajistit maximální kvalitu dodávaných služeb a zboží. Základním předpokladem je především výběr a kvalitní spolupráce se spolehlivými, konkurenceschopnými, prověřenými dodavateli. Výběr našich dodavatelů provádíme při přísném dodržení zásad  transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Upozornění

Dovolujeme si Vás informovat, že k 1. 1. 2014 dochází ke změně čísla DIČ na číslo CZ699003361.
Změna DIČ v souvislosti se skupinovou registrací

Ostatní identifikační údaje včetně IČ zůstávají nezměněny.