O nás

CAHČeský aeroholding, jehož jediným akcionářem je stát reprezentovaný Ministerstvem financí ČR, je významnou českou skupinou firem, která sdružuje společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně.

Do skupiny Český aeroholding patří Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, Czech Airlines Technics, a.s., poskytující služby v oblasti technické údržby letadel a Czech Airlines Handling, a.s., zajišťující pozemní odbavení letadel a cestujících a provozující kontaktní centrum.

Společnost přímo vlastní nemovitosti a pozemky, jež v minulosti patřily Letišti Praha, a. s. Tyto pronajímá na základě dlouhodobé smlouvy nejen Letišti Praha, a. s., které je provozovatelem mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, ale i dalším subjektům působícím v areálu letiště Praha/Ruzyně.

Mateřská společnost Český Aeroholding, a.s., koordinuje, finančně řídí a realizuje synergie uvnitř skupiny. Svým dceřiným společnostem poskytuje sdílené služby, jako jsou IT, řízení lidských zdrojů, centrální nákup a prodej, účetnictví a služby právní, finanční, PR a marketingové. Všechny dceřiné společnosti se tak mohou zaměřit na svou hlavní podnikatelskou činnost a jsou obchodně autonomní.

Základní údaje

Český Aeroholding, a.s., jejímž jediným akcionářem je Česká republika – Ministerstvo financí ČR, sdružuje společnosti působící v oblasti letecké dopravy

Řídící orgány

  • Představenstvo společnosti (3 členové)
  • Dozorčí rada společnosti (5 členů)

Český Aeroholding, a.s. (v číslech)

Počet zaměstnanců skupiny Český aeroholding 4 100
Základní kapitál 27,044 mld. Kč