B. aircraft, a.s.

Údaje o společnosti

Obchodní firma: B. aircraft, a.s.
Sídlo: Jana Kašpara 1069/1, 161 00 Praha 6
IČ: 24253006
DIČ: CZ699003361
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18408, dne 24. července 2012.